Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 АЙМГИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ "ХӨГЖИЛД ТЭМҮҮЛСЭН БАЯН-ӨЛГИЙ" ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ БИЕЛЭЛТЭД ҮНЭЛЭЛТ, ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 220
2 2024 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 221
3 НААҮ-НИЙ "СУАТ" ХХК-ИЙН АЖИЛЧДЫН ЦАЛИН, ХӨЛСНИЙ ЖИШГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 222
4 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 223
5 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 224
6 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 225
7 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 226
8 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 227
9 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 228
10 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 229
11 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 230
12 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 231
13 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 232
14 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 233
15 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 234
16 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 235
17 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 236
18 2024 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 237
19 НОГООННУУР СУМЫН БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 238
20 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2024 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 239
21 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН "ХҮНДЭТ ЖУУХ", "ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛ"ОЛГОХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 213
22 БАЙТАЗАГИЙН ХУРМЕТБЕКИЙН НЭРЭМЖИТ ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 214
23 АЙМГЙИН "ХҮНДЭТ ИРГЭН"-ЭЭР ӨРГӨМЖЛӨХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 215
24 АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 194
25 АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2024-2028 ОНД ХЭРЭГЖИХ АН АГНУУРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 195
26 2024 ОНД ИРГЭДЭД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН САНАЛЫГ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 196
27 АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТОДОТГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 197
28 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 198
29 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 199
30 СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭГЭЭХ АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 200
31 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 201
32 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 202
33 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 203
34 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 204
35 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 206
36 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 207
37 ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ДООД ҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 208
38 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДАХИН ҮНЭЛЖ, БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 209
39 ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 210
40 ТОГТООЛУУДЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 211
41 ҮҮРЭГ, ЧИГЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 212
42 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 216
43 АЙМГИЙН ОНЫ ШИЛДГҮҮДИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 217
44 ЖУРМЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 218
45 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-16 219
46 АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТОДОТГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-03 192
47 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ МЭДЭЭЛЭЭР ХАНГАХ ОРОН ТООНЫ БАЙНГЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-03 193
48 ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-05 191
49 СУМДЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-05 190
50 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-05 189
51 2023 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-05 188
52 ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ ИХ ЗАСВАРЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-05 187
53 АЙМГИЙН 2019 ОНД БАТЛАГДСАН АН АГНУУРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТОДОТГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-05 186
54 ТООЛЛОГЫН КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 168
55 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 169
56 "ӨЛГИЙ САНСАР" ЭМНЭЛГИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ БОЛОН ДҮРМИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 170
57 "ЭРҮҮЛ ЗАН ҮЙЛИЙГ ДЭМЖСЭН АРХИДАЛТГҮЙ АЙМАГ-БАЯН-ӨЛГИЙ-2" ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 171
58 ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗРЫН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 172
59 ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 173
60 ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР ӨГӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 174
61 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 175
62 ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ДООД ҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 176
63 ОРОН НУТГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 177
64 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 178
65 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 179
66 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 180
67 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДАХИН ҮНЭЛЖ, БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 181
68 БУРУУ БҮРТГЭГДСЭН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 182
69 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 183
70 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 184
71 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 185
72 "ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ-3" АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 144
73 БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 145
74 АЙМГИЙН ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ДҮРМИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 146
75 2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 147
76 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 148
77 ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 149
78 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН 2022 ОНЫ УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГЫН ДҮНГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 150
79 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛД ТУСГАГДААГҮЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДҮНГ БАТЛАХ ТУХАЙ ҮНДСЭН
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 151
80 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 152
81 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 153
82 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 154
83 ХУУЛЬ, ТОГТООЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 155
84 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 156
85 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДАХИН ҮНЭЛЖ, БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 157
86 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 158
87 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 159
88 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 160
89 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 161
90 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 162
91 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 163
92 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 164
93 ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ДООД ҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 165
94 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 166
95 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-23 167
96 АЛБАН ТУШААЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-17 137
97 ТООЛЛОГЫН КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-17 138
98 ХУРЛЫН ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-17 139
99 "НЭЭЛТТЭЙ - БАЯН-ӨЛГИЙ" ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-17 140
100 "АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ" АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-17 141
101 АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-17 142
102 "ХОС БИЧИГТЭН" ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-17 143
103 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-09 134
104 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2023 ОНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ ЗАГАСНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-09 135
105 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ЭМНЭЛЭГ БАЙГУУЛЖ, ХОЛБОГДОХ БУСАД АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-09 136
106 2023 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 129
107 НААҮ-НИЙ "СУАТ" ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 130
108 ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ЦАЛИН, ХӨЛС ХӨЛСНИЙ НИЙТЛЭГ ЖИШГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 131
109 АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 132
110 АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 119
111 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 120
112 "ЦАХИМ ӨЛГИЙ" ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 121
113 ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНД ШААРДАГДАХ ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 122
114 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2023 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 123
115 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 124
116 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ДАВСАН ОРЛОГОД ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 125
117 2022 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 126
118 НЭГЖ ТАЛБАРЫН ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 127
119 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГОД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 128
120 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 10 ХУРАЛДААНЫГ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-20 12
121 ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН РУХАНИЯТ СУРГУУЛИЙГ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ СУРГУУЛЬД АВАХЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 97
122 БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 98
123 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 99
124 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ХОЛБОГДОХ ХЭСЭГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 100
125 2023 ОНД ИРГЭДЭД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН САНАЛЫГ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 101
126 СПОРТЫН ӨНДӨР АМЖИЛТ ГАРГАСАН АЙМГИЙН ТАМИРЧИН, ДАСГАЛЖУУЛАГЧ, ШҮҮГЧ НАРЫГ МӨНГӨН ШАГНАЛААР ШАГНАХ, УРАМШУУЛАХ ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 102
127 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 103
128 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 104
129 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДАХИН ҮНЭЛЖ, БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 105
130 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 106
131 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 107
132 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 108
133 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 109
134 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 110
135 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 111
136 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 112
137 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 113
138 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 114
139 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 115
140 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДАХИН ҮНЭЛЖ, БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 116
141 ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 117
142 ТӨВЛӨРСӨН УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРТ ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮС ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-05 118
143 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ 8 ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-02 11
144 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ 9 ДУГААР ХУРАЛДААНЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-29 10
145 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 52
146 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 53
147 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 54
148 ХУРЛЫН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЧИГ ҮҮРГИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 55
149 ХОРООНЫ ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 56
150 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, АЛБАН БИЧГИЙН ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС, ТЭДГЭЭРИЙН ЗАГВАР, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 57
151 "ЭХИЙН АЛДАРТ" НЭГ, ХОЁРДУГААР ЗЭРГИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 58
152 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 59
153 АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 60
154 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 61
155 ЗАРИМ ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХААС ТАТГАЛЗСАН САНАЛЫГ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 62
156 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2022 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ ТҮЛЭЭНИЙ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 63
157 АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ, "ХӨГЖЛИЙН ЗУРАГЛАЛ-2030" БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 64
158 "АНГЛИ ХЭЛТЭЙ ӨЛГИЙЧҮҮД" ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 65
159 ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 66
160 ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 67
161 СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАГШИЙН ХӨГЖИЛ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 68
162 СУРГУУЛИЙН ХӨГЖИЛ, БАГШИЙН ХӨГЖИЛ, СУРГАЛТЫН ЧАНАР ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 69
163 ЭХ ХЭЛЭЭ ЭРХЭМЛЭЕ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 70
164 ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХҮМҮҮЖИЛ, ХАМГААЛАЛ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 71
165 ТЭГШ ХАМРАН СУРГАЛТ, ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖИТ БОЛОВСРОЛ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 72
166 ЭКО СУРГУУЛЬ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 73
167 ДОТУУР БАЙР-МИНИЙ ГЭР ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 74
168 АЙМГИЙН ӨСВӨРИЙН ШИГШЭЭ БАГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 75
169 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ИТГЭЛЦҮҮР ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 76
170 ЭХ ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ, БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-28 77
171 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 7 ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-25 \03
172 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 7 ДУГААР
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 \02
173 АЙМГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 98
174 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ИТГЭЛЦҮҮР, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 79
175 ОРОН НУТГИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 80
176 НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨЛӨӨЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААД ТӨЛӨӨЛӨЛ СОНГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 81
177 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2022 ОНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ ЗАГАСНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 82
178 ТОЛБО НУУРЫГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 83
179 ШИНЭ ХӨДӨӨ-БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 84
180 АЙМГИЙН АВТО ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 85
181 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 86
182 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ АКТАЛЖ, ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 87
183 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 88
184 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 89
185 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТЭХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 90
186 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 91
187 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 92
188 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 93
189 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 94
190 АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛЖ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 95
191 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН НЭРИЙГ ӨӨРЧДӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 96
192 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ 8 ДУГААР ХУРАЛДААНЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-06 1
193 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ 8 ДУГААР ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТАЛААР
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-06 2
194 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТАЛААР
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-06 3
195 "СУАТ" ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 103
196 ХЭЛМЭГДЭГСДЭД ЗОРИУЛСАН ДУРСГАЛЫН ХӨШӨӨ БОСГОХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 104
197 УЛСЫН ТӨРИЙН ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 105
198 ТӨРИЙН ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 110
199 ТӨРИЙН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 106
200 ОЙ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 107
201 ОЙ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 108
202 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАН ОРОН ТОО, БҮТЭЦ, АЖИЛТНУУДЫН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 109
203 АЙМГИЙН "ХҮНДЭТ ИРГЭН"-ЭЭР ӨРГӨМЖЛӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 111
204 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 112
205 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 113
206 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 114
207 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 115
208 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 116
209 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 117
210 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 118
211 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 119
212 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 120
213 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 121
214 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 122
215 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 123
216 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 124
217 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ГАЗАР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 125
218 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 126
219 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 127
220 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 128
221 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 129
222 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 130
223 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 131
224 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 132
225 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 133
226 2021 ОНЫ АЙМГИЙН ШИЛДГҮҮДИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 102
227 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 97
228 НҮҮР АЙМГИЙН ТУХАЙ ИТХ ХУРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛ ТОГТООЛ МЭДЭЭ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ИЛ ТОД БАЙДАЛ АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРОО ХОЛБОО БАРИХ Сумууд13 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 98
229 НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 99
230 СҮМ ХИЙД БАЙГУУЛЖ ШАШНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 100
231 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 101
232 АЙМГИЙН -2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 50
233 "НОГООН ӨЛГИЙ" ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 48
234 СУМДЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС, ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 47
235 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 46
236 СУМДЫН БАГИЙН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 45
237 АЙМГИЙН 99 БАГИЙН НЭРИЙН САНАЛЫГ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 44
238 2022 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 43
239 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТЭД ҮНЭЛЭЛТ ӨГӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 42
240 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 51
241 2022 ОНД ИРГЭДЭД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН САНАЛЫГ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-28 75
242 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 95
243 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 96
244 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 6 ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 92
245 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 93
246 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 94
247 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 6-Р ХУРАЛДААНЫ ТОВЫГ ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 91
248 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ АКТАЛЖ, ДАНС БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 76
249 СҮМ ХИЙД БАЙГУУЛЖ ШАШНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 77
250 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 78
251 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 79
252 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 80
253 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 81
254 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 82
255 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 83
256 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 84
257 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 85
258 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 86
259 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 87
260 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 88
261 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 89
262 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 90
263 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 51
264 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 52
265 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 53
266 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 54
267 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 55
268 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 56
269 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 57
270 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 58
271 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 59
272 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 60
273 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 61
274 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 62
275 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 63
276 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 64
277 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 65
278 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 66
279 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 67
280 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 68
281 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 69
282 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 70
283 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 71
284 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 72
285 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 73
286 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 74
287 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-09 41
288 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-26 50
289 ХӨШӨӨ БОСГОХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-09 50
290 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-02 49
291 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН УРЬД ОНЫ ҮЛДЭГДЛЭЭС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫГ ДАХИН ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 34
292 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 35
293 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 36
294 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 37
295 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 38
296 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛСАН ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 39
297 ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 40
298 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-28 47
299 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ IV ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-28 48
300 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ IV ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 48
301 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 44
302 ХӨШӨӨ БОСГОХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 45
303 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 46
304 МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛЫН ГАВЬЯАТ ЗҮТГЭЛТЭН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-10 42
305 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 41
306 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-25 41
307 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ТОВЛОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-20 39
308 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-20 40
309 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ТОВЛОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-20 39
310 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 38
311 "ЭХИЙН АЛДАР" I, II ЗЭРГИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 34
312 ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 35
313 СҮМ ХИЙД БАЙГУУЛЖ ШАШНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 36
314 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 37
315 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 31
316 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 32
317 ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 33
318 САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 19
319 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 20
320 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД БАЙХ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 21
321 САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧИЛЖ, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 22
322 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 23
323 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН УРЬД ОНЫ ҮЛДЭГДЛЭЭС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 24
324 ЭРҮҮЛ ЗАН ҮЙЛИЙГ ДЭМЖСЭН АРХИДАЛТГҮЙ АЙМАГ-БАЯН ӨЛГИЙ-2 ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 25
325 ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ-2 АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 26
326 АЙМГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 27
327 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 28
328 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 29
329 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 30
330 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 31
331 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 32
332 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛДТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 33
333 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 3 ДУГААР ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 30
334 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ III ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-23 30
335 ТӨРИЙН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 29
336 АЙМГИЙН 2020 ОНЫ "МАНЛАЙ БӨХ", "МАНЛАЙ ХАРВААЧ","МАНЛАЙ УЯАЧ" ТОДРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 24
337 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 25
338 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ III ХУРАЛДААНЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 26
339 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ОРОН ТООНЫ БАЙНГЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 27
340 АЙМГИЙН "ХҮНДЭТ ИРГЭН"-ЭЭР ӨРГӨМЖЛӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 28
341 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ III ХУРАЛДААНЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-11 26
342 "ӨНГӨТЭЙ - ӨЛГИЙ" ОНӨААТҮГ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 21
343 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2021 ОНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ ЗАГАСНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 22
344 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 23
345 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 2
346 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2021 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ ТҮЛЭЭНИЙ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 3
347 "ӨНГӨТЭЙ-ӨЛГИЙ" ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 4
348 ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 5
349 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 6
350 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 7
351 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 8
352 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 9
353 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 10
354 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 11
355 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 12
356 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 13
357 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 14
358 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 15
359 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 16
360 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 17
361 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 18
362 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 19
363 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 20
364 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 1

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1211
471 / 39%
391 / 32%
166 / 14%
183 / 15%