Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 44
2 МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛЫН ГАВЬЯАТ ЗҮТГЭЛТЭН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-10 42
3 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 41
4 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-20 40
5 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ТОВЛОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-20 39
6 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 38
7 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 37
8 СҮМ ХИЙД БАЙГУУЛЖ ШАШНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 36
9 ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 35
10 "ЭХИЙН АЛДАР" I, II ЗЭРГИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 34
11 ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 33
12 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 31
13 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 32
14 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 3 ДУГААР ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 30
15 ТӨРИЙН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 29
16 АЙМГИЙН "ХҮНДЭТ ИРГЭН"-ЭЭР ӨРГӨМЖЛӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 28
17 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ОРОН ТООНЫ БАЙНГЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 27
18 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ III ХУРАЛДААНЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 26
19 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 25
20 АЙМГИЙН 2020 ОНЫ "МАНЛАЙ БӨХ", "МАНЛАЙ ХАРВААЧ","МАНЛАЙ УЯАЧ" ТОДРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 24
21 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2021 ОНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ ЗАГАСНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 22
22 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 23
23 "ӨНГӨТЭЙ - ӨЛГИЙ" ОНӨААТҮГ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 21
24 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 2
25 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2021 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ ТҮЛЭЭНИЙ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 3
26 "ӨНГӨТЭЙ-ӨЛГИЙ" ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 4
27 ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 5
28 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 6
29 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 7
30 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 8
31 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 9
32 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 10
33 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 11
34 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 12
35 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 13
36 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 14
37 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 15
38 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 16
39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 17
40 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 18
41 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 19
42 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 20
43 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 1

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 314
161 / 51%
65 / 21%
49 / 16%
25 / 8%
14 / 4%