Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 "СУАТ" ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 103
2 ХЭЛМЭГДЭГСДЭД ЗОРИУЛСАН ДУРСГАЛЫН ХӨШӨӨ БОСГОХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 104
3 УЛСЫН ТӨРИЙН ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 105
4 ТӨРИЙН ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 110
5 ТӨРИЙН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 106
6 ОЙ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 107
7 ОЙ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 108
8 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАН ОРОН ТОО, БҮТЭЦ, АЖИЛТНУУДЫН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 109
9 АЙМГИЙН "ХҮНДЭТ ИРГЭН"-ЭЭР ӨРГӨМЖЛӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 111
10 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 112
11 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 113
12 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 114
13 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 115
14 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 116
15 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 117
16 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 118
17 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 119
18 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 120
19 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 121
20 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 122
21 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 123
22 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 124
23 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ГАЗАР ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 125
24 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 126
25 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 127
26 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 128
27 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 129
28 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 130
29 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 131
30 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 132
31 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 133
32 2021 ОНЫ АЙМГИЙН ШИЛДГҮҮДИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 102
33 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 97
34 НҮҮР АЙМГИЙН ТУХАЙ ИТХ ХУРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛ ТОГТООЛ МЭДЭЭ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ИЛ ТОД БАЙДАЛ АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРОО ХОЛБОО БАРИХ Сумууд13 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 98
35 НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 99
36 СҮМ ХИЙД БАЙГУУЛЖ ШАШНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 100
37 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-15 101
38 2022 ОНД ИРГЭДЭД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН САНАЛЫГ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-28 75
39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 95
40 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 96
41 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 6 ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 92
42 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 93
43 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-25 94
44 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 6-Р ХУРАЛДААНЫ ТОВЫГ ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-16 91
45 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ АКТАЛЖ, ДАНС БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 76
46 СҮМ ХИЙД БАЙГУУЛЖ ШАШНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 77
47 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 78
48 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 79
49 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 80
50 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 81
51 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 82
52 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 83
53 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 84
54 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 85
55 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 86
56 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 87
57 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 88
58 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 89
59 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 90
60 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 51
61 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 52
62 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 53
63 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 54
64 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 55
65 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 56
66 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 57
67 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 58
68 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 59
69 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 60
70 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 61
71 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 62
72 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 63
73 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 64
74 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 65
75 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 66
76 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 67
77 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 68
78 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 69
79 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 70
80 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 71
81 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 72
82 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 73
83 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-02 74
84 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-09 41
85 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-26 50
86 ХӨШӨӨ БОСГОХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-09 50
87 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-02 49
88 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН УРЬД ОНЫ ҮЛДЭГДЛЭЭС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫГ ДАХИН ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 34
89 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 35
90 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 36
91 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 37
92 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 38
93 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛСАН ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 39
94 ТОГТООЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-29 40
95 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-28 47
96 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ IV ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-28 48
97 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ IV ХУРАЛДААНЫ ТОВ, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-28 48
98 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 44
99 ХӨШӨӨ БОСГОХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 45
100 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-17 46
101 МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛЫН ГАВЬЯАТ ЗҮТГЭЛТЭН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-10 42
102 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 41
103 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ХОЙШЛУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-25 41
104 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ТОВЛОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-20 39
105 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-20 40
106 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫГ ТОВЛОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-20 39
107 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-22 38
108 "ЭХИЙН АЛДАР" I, II ЗЭРГИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 34
109 ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 35
110 СҮМ ХИЙД БАЙГУУЛЖ ШАШНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 36
111 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 37
112 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 31
113 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 32
114 ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-03 33
115 САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 19
116 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 20
117 ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД БАЙХ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 21
118 САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧИЛЖ, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 22
119 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙЖ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 23
120 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН УРЬД ОНЫ ҮЛДЭГДЛЭЭС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 24
121 ЭРҮҮЛ ЗАН ҮЙЛИЙГ ДЭМЖСЭН АРХИДАЛТГҮЙ АЙМАГ-БАЯН ӨЛГИЙ-2 ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 25
122 ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ-2 АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 26
123 АЙМГИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 27
124 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 28
125 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 29
126 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 30
127 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 31
128 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨНД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 32
129 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛДТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-25 33
130 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ 3 ДУГААР ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-23 30
131 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ III ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-23 30
132 ТӨРИЙН ЦОЛООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 29
133 АЙМГИЙН 2020 ОНЫ "МАНЛАЙ БӨХ", "МАНЛАЙ ХАРВААЧ","МАНЛАЙ УЯАЧ" ТОДРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 24
134 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 25
135 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ III ХУРАЛДААНЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 26
136 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ОРОН ТООНЫ БАЙНГЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 27
137 АЙМГИЙН "ХҮНДЭТ ИРГЭН"-ЭЭР ӨРГӨМЖЛӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-11 28
138 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ III ХУРАЛДААНЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-02-11 26
139 "ӨНГӨТЭЙ - ӨЛГИЙ" ОНӨААТҮГ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 21
140 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2021 ОНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ ЗАГАСНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 22
141 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 23
142 ТӨРИЙН ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 2
143 АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭС 2021 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ ТҮЛЭЭНИЙ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 3
144 "ӨНГӨТЭЙ-ӨЛГИЙ" ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 4
145 ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 5
146 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 6
147 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 7
148 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 8
149 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 9
150 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 10
151 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 11
152 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 12
153 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 13
154 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 14
155 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 15
156 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 16
157 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 17
158 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 18
159 БАЛАНСААС БАЛАНСАД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 19
160 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-14 20
161 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 1

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 593
279 / 47%
113 / 19%
105 / 18%
43 / 7%
53 / 9%