ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДАХИН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮНГ БАТЛАХ ТУХАЙ

2019-10-29 11:25
2019 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн 73-р тогтоол 

2019-10-29 11:25


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд