Баян-Өлгий аймгийн Далбаа

2014-09-29 14:06
Баян–Өлгий аймгийн далбаа нь цэнхэр, ногоон, цэнхэр өнгөтэй байна.
Далбааг гурав хуваасны нэгийн хэмжээтэй дундах хэсэг нь байгаль дэлхийг билэгдсэн ногоон, түүний хоёр тал нь мөнх тэнгэрийг билэгдсэн цэнхэр өнгөтэй байна.
Далбааны дундах ногоон хэсэгт тус аймгийн хүн амын дийлэнх олонхи болох ислам шашинтнуудын бэлгэдлийг илээрхийлсэн алтан шар өнгөтэй хавирган сар байрлуулна.

Далбааны урт өргөний харьцаа нь 2:1 байна.


2014-09-29 14:06


Сумдууд